tX-USBexp

tX-USBexp er et PCI express USB 3.0 kort designet for best mulig USB audio ytelse. Best mulig lyd fra en PC med et PCI express kort krever at PC-ens interne støy reduseres til et minimum. For å få dette til har tX-USBexp støyfilterkretser som hindrer at den interne PC-støyen påvirker USB-enheten. I tillegg er tX-USBexp utstyrt med uhyre støysvake strømkretser slik at støyen fra produktet selv er dempet ned så den ikke påvirker ytelsen. Det samme gjelder den ultra-presise jitter oscillatorkretsen tX-USBexp er utstyrt med. Enheten kan også kobles til ekstern strømforskyning av god kvalitet – som en batteripakke – noe som ytterligere forbedrer ytelsen.