SOtM Audio

Om SOtM
I det moderne samfunnet er vi omkranset av [kringkastet] musikk enten vi ønsker det eller ei. Slik er det fra den første tiden i mors liv og livet ut. Vi blir en del av musikken og våre liv kan ikke skilles fra musikken rundt oss.

Musikken er med andre ord alltid med oss – ikke bare som fysiske vibrasjoner i luften, men som en åndelig eksistens overlevert oss via et fysisk medium og vi oppfatter musikken som kunsten den er.

I tidligere tider fantes det ikke opptaksteknologi og vi måtte være tilstede der musikken ble oppført. Takket være den tekniske utvikling og dagens opptaksteknologi kan vi til og med lytte til og nyte store artister som ikke lenger er blant oss.

SOtM er et meget spesielt merke [med produkter] som tar vare på og formidler musikken og artistenes liv og sjel ved hjelp av denne «cutting edge» teknologien.

Takk for oppmerksomheten!


Products